Muziekweb: Stockhausen – Tierkreis

Muziekweb 25.8.13: »Je kunt met Tierkreis echter ook op hoog professioneel niveau een cd vullen, zoals Dominik Susteck hier op exuberante wijze laat horen. Tierkreis is namelijk een zeer open partituur. De muziek bevat niet meer dan twaalf kernachtige melodieën met eenvoudige begeleidingsakkoorden, betrekking hebbend op de twaalf tekens van de dierenriem. … En dat is dus wat Susteck hier met veel verbeeldingskracht laat horen. Hij bedient zich hierbij van een behoorlijk maf orgel dat zelfs slagwerkregisters bevat. (HJ)«