Nutida Musik zu Ligeti: »intressant produktion«

Nutida Musik 2013 zu Ligeti Wergo 67572 von Peter Söderberg: »Som helhet är det en intressant produktion med några av den moderna orgelrepertoarens klassiker, men som också kanske förutsätter en fascination för instrumentet hos lyssnaren.«